تاثیرخندیدن بعدازعمل زیبایی بینی

تاثیر خندیدن بعد از عمل زیبایی بینی جراحی بینی،جراحی ساده ای نیست. بینی معمولا در طول این جراحی تغییرات شدیدی را متحمل می شود و به همین دلیل، مراقبت های پس از عمل برای بهبودی سالم تر و کوتاه تر بینی جدید اهمیت ویژه ای دارد. مراقبت های پس از جراحی بینی شاید در ابتدا [...]