تماس با دکتر سلیمی

لطفا صبر کنید

آدرس: مشهد، احمدآباد، نبش عارف۱ ، ساختمان آزاده، طبقه دوم
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۵ تا ۷:۳۰

آدرس ایمیل: info@doctorsalimi.com

موبایل: ۰۹۱۵۴۴۰۴۴۷۶